Ankara Vergi Avukatı

Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin yasalara göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak vatandaşlarından topladığı paradır.
Vergi Hukuku dahilinde vergi toplanması işini düzenleyen kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunudur. Vergi Usul Kanununa göre Hükümet adına Vergi Hukukunu uygulayan yani vergi mükellefini tespit eden, vergi tahakkuk eden ve mükelleflere tahakkuk eden vergileri tahsil eden kurumlar vergi daireleridir. Vergi Hukuku bu kuralların bütünüdür.
Vergi Hukuku hükümlerine göre işlem yapan vergi daireleri mükelleflere tahakkuk eden vergi miktarlarının hesaplanmasında, oranında, döneminde hatalar yapabilmektedir. Gereksiz olarak vergi ziya cezaları kesmekte ve Takdir komisyonları oluşturarak mükellefler aleyhinde takdiri kazançlar tarh ettirerek haksız olarak vergiler tahakkuk ettirmektedirler. Bu süreçte Vergi Usul Kanununa aykırı olarak tarh edilen vergi borçlarına ve vergi cezalarına karşı dava açma süreleri çok kısadır. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle konu ile hukuki olarak çalışma yapılması ve dava açılması için hızlı olmak çok önemlidir.
Ofisimiz vergi hukukuna dair;
Vergi Hukuku İptal Davaları
Vergi Hukuku Tam Yargı Davaları
Danıştay Davaları
Vergi Tarhının İptali Davası
Vergi Cezasının İptali Davası
Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz
Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz
Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz
Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz
İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapılması
Haciz Kararlarına İtiraz
Tescil İsteğine Redde Karşı İtiraz
gibi konularda müvekkillerine hizmet sunmaktadır.
Ofisimiz gerek bilgi ve birikimi ile gerekse Vergi davalarındaki gösterdiği hız ile müvekkillerine kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir